Statistikbyrån

Mår näringslivet bra – mår Sveriges ekonomi bra. Men även tvärtom. Näringslivet är pulsådern som driver landets ekonomi framåt. Det är även orsaken till att stort fokus behöver ligga på positiva åtgärder för att skapa förutsättningar för företag att etablera sig och växa. Det är allt från lagar från nationellt håll till ansökningsprocesser och annan kommunal hjälp. Genom ändringar av lagar och ett tydligare stöd från kommuner skulle fler företag kunna blomma ut och ge arbetstillfällen.

Statliga myndigheter

 • Enkelt och tydligt
  Tillväxtverket har gett ut en broschyr med titeln ”Förenkla för företagen” som vänder sig till anställda inom statliga myndigheter. Målet är att förmedla kunskap kring hur myndighetspersoner tydligt ska kunna ge ett gott och tydligt bemötande.

 • Verksamt.se
  Verksamt.se är webbportalen ”till företag från myndigheter”. Allt på samma ställe för dig som vill starta företag, ändra uppgifter, räkna ut vad en anställd kostar osv. Här går det även att hitta kostnadsfri rådgivning i den region man driver företag.

 • Krav på utbildning
  Genom att erbjuda högskoleplatser inom vissa inriktningar kan utbildningsväsendet möta behovet från näringslivet. Det gäller däremot inte enbart på högskolenivå utan även inom andra utbildningsvägar. Samtidigt är det många intresseorganisationer som anser att näringslivet och företagande borde integreras mer i skolan. Detta inte enbart utifrån varje kommuns intresse utan även med krav genom läroplanerna.

Kommunala insatser

 • Företagslots
  En företagslots hjälper företagen att komma i kontakt med rätt myndigheter och personer på kommunen. En lots som visar vägen för snabbare hantering, korrekta ansökningar m.m. Många större kommuner har företagslotsar.

 • Kontakt
  Det ska vara enkelt och snabbt att nå myndighetspersoner och få svar på frågor kring företagande. Men många företagare vittnar om att det är exakt tvärtom. Är det svårt att nå fram, långa handläggningstider och svårt att förstå vem som driver ärendet. Det riskerar att företagarna lägger ner vissa satsningar.

 • Tjänstegaranti
  Tjänstegaranti innebär att företagare är försäkrade om att ett ärende aldrig tar längre än en viss tid. Därmed blir det lättare att planera expansion, etablering eller annat som ansökan gäller.

 • Upphandlingspolicy
  Stora delar av näringslivet vänder sig mot kommuner och landsting. För att skapa en rättvis konkurrenssituation bör det finnas en tydlig policy kring hur kommunerna ska agera vid upphandling.

 • Utmaningsrätt
  Utvecklingen går allt mer mot att kommunerna anlitar det privata näringslivet för att ta hand om kommunala ansvarsområden. Det kan vara allt från parkarbete till vård och omsorg. Med utmaningsrätt har lokala företag rätten att driva kommunala verksamheter och på detta sätt pressa kommunens kostnad för detta.