Många väljer att utöka sina lån hos Brixo

Många börjar med att låna 5 000 kronor av Brixo, men med tiden ökar storleken på sitt lån till 10 000 kronor. Detta skulle potentiellt sett kunna vara en oroande trend, då det kan indikera på ekonomiska svårigheter för låntagarna. Men i detta fall tror vi snarare att det handlar om att man inte riktigt har tänkt igenom sitt behov på förhand.

Ett vanligt misstag är nämligen att man som låntagare väljer att ansöka om ett alltför lågt initial belopp. Detta leder i många fall till att man senare känner sig nödgad att antingen utöka det befintliga lånet eller att ansöka om ytterligare ett lån. Därför är det viktigt att du noggrant tänker igenom det hela innan du skickar in din låneansökan. Å andra sidan erbjuder Brixo så pass flexibla lån att du enkelt kan utöka det efter behov.

Via Brixo kan du ta mindre lån på upp till 50 000 kr

Brixo är en långivare som erbjuder mindre lån på upp till 50 000 kronor. Många svenskar har lånat pengar via Brixo för att täcka oväntade utgifter eller för att klara av tillfälliga ekonomiska svårigheter. Det är alltså inte ovanligt att en låntagare börjar med en mindre summa och sedan ökar storleken på lånet när behoven växer. Men när det gäller lån är det viktigt att tänka på de ekonomiska konsekvenserna av att ta ut större lån.

Det är för övrigt alltid klokt att noga överväga ditt behov av att låna pengar innan du ansöker om ett lån. Genom att göra detta kan du enklare undvika att ta på dig en större skuld än du kan hantera. Samtidigt minskar också risken för ekonomiska problem i form av en skuldspiral. Läs vidare för att få tips på hur du bör tänka!

Tänk på detta innan du ansöker om ett lån

Mot bakgrund av ovanstående är det viktigt att du tänker på att du:

 • Innan du ansöker om ett lån noga bör analysera din nuvarande ekonomiska situation, inklusive din inkomst, utgifter och befintliga skulder.
 • Genom att låna för lite pengar initialt kan utsätta dig själv för vissa risker.
 • Noga bör överväga dina behov och din ekonomiska situation innan du ansöker om ett lån. Detta för att du ska kunna hitta ett lämplig lånebelopp som passar dina behov och din betalningsförmåga.

Hos www.teknikhallen.se hittar du mängder av mobiltillbehör

Mobiltillbehör är något av ett måste för många mobilanvändare. De olika tillbehören kan nämligen användas för en rad olika syften. Till exempel kan du använda dessa för att förbättra din mobiltelefon och dess funktionalitet samt för att få en bättre användarupplevelse. Eller så kan du använda mobiltillbehör som skyddar din smartphone och säkerställer att denna kära ägodel inte kommer till skada. På www.teknikhallen.se hittar du alla möjliga sorters tillbehör till din mobil för olika syften.

Tänk på detta när du shoppar mobiltillbehör hos www.teknikhallen.se

När du kollar runt på www.teknikhallen.se och botaniserar bland alla mobiltillbehör i deras utbud är det lätt hänt att du blir rådvill. Därför kan du vilja få lite tips på hur du kan sålla agnarna från vetet och få fram ett urval av de allra bästa tillbehören till din mobiltelefon. Detta kan du göra genom att fokusera mer på faktorer som dessa:

 • Kompatibilitet. Det allra första som du bör säkerställa är att de olika mobiltillbehören faktiskt är kompatibla med din mobiltelefon. Det är nämligen långt ifrån alla tillbehör som funkar bra tillsammans med precis alla modeller av smartphones på marknaden. Därför bör du kontrollera specifikationerna hos de olika tillbehören och matcha dessa mot din mobiltelefons specifikationer. När du handlar via www.teknikhallen.se kan du dock enkelt avgöra kompabiliteten genom att välja din mobiltelefon och bara se de tillbehör som passar denna.
 • Pris. Priset är förstås en viktig faktor som många kikar efter när de ska köpa mobiltillbehör. Men det är samtidigt viktigt att inte bara stirra sig blind på priset utan att snarare kolla på prisvärdheten. För även om det kan vara lockande att köpa det allra billigaste tillbehöret är det inte säkert att detta är det bästa. Det lönar sig ofta att lägga några kronor extra på att köpa en premiumprodukt istället för att välja en budgetvariant.
 • Funktioner. När du shoppar mobiltillbehör bör du även ta hänsyn till de funktioner som är viktiga för dig. Om du till exempel kikar på ett skal till mobilen kanske du vill ha ett sådant med inbyggt skärmskydd. Eller så kanske du vill köpa en laddare som kan ladda din mobiltelefon extra fort. Därför är även detta en viktig faktor att ta hänsyn till.

Lukrativt att sälja silver när silverpriset står högt

Silvret är en råvara och ett tillgångsslag som generellt sett anses vara en bra investering. Detta alldeles oavsett när i tiden du gör investeringen, för det brukar behålla sitt värde relativt väl över tid. Det finns dock vissa tillfällen då efterfrågan på råvaran är större än normalt och priset därmed förhållandevis högt. Då kan det vara ett bra läge att sälja silver i form av tackor, mynt, smycken etc.

Värt att hålla koll på trenderna när du överväger att sälja silver

Funderar du på att sälja silver i någon fysisk form? Då kan det vara värt att hålla koll på de trender som gäller för pris och efterfrågan på denna råvara. När priset är högre än vanligt kan det vara ett bra läge att sälja, även om det inte nödvändigtvis behöver vara detta. Samtidigt kan du ofta tjäna en liten hacka på att istället köpa denna råvara när priset på den är lite lägre än normalt.

Det handlar med andra ord om att försöka köpa relativt billigt och sedan sälja lite dyrare. Om du lyckas med denna bedrift kan du ofta tjäna en slant på affären.

Ha i åtanke när du köpte silvret när du ska göra en affär

När du ska göra en affär i form av att sälja silvret vill du helst göra en vinst. Därför bör du ha i åtanke när du faktiskt köpte silvret – på så vis kan du räkna ut vilken marginal du får på affären.

Ponera till exempel att:

 • Om du har köpt billigt kan du tjäna en slant. Du köpte föremålen någon gång under 2019 till ett förhållandevis lågt pris. Då kan du sannolikt göra en liten vinst om du säljer dem idag då guldpriset nu är högre.
 • Var inköpspriset högre riskerar du att göra en mindre förlust. Om du istället köpte föremålen under 2021 var priset på dessa troligtvis betydligt högre. Då kanske du till och med gör en mindre förlust vid en eventuell försäljning idag.

Därför bör du kika på ditt inköpspris på föremålen ifråga och analysera huruvida det vore en bra affär att sälja.

Vanliga problem vid ett stambyte i Stockholm kan förebyggas

Bor du i ett fastighet där det för tillfället planeras för fullt inför ett stambyte I Stockholm? Om så är fallet finns det flera komplicerade frågor av teknisk art som din fastighetsägare behöver ta tag i samt ta ställning till. Fastighetsägaren behöver bland annat besluta sig för huruvida ett konventionellt stambyte eller en infodring (relining) ska göras. Dessutom finns det vissa problem som oftare än andra uppstår men som ganska enkelt kan förebyggas.

Dessa är de vanligaste problemen vid ett stambyte i Stockholm

Det finns vissa problem som uppstår oftare än andra i samband med ett stambyte i Stockholm. Till dessa hör hinder och utmaningar såsom att:

 

 • Fastighetsägaren (kunden) och entreprenören (leverantören) förstår inte riktigt varandra.
 • De boende i fastigheten är inte bekanta med de begrepp som används för att beskriva det planerade arbetet.
 • Informationen till de boende i fastigheten är bristfällig.
 • Arbetet tar längre tid än beräknat att utföra och den fastlagda tidtabellen spricker.
 • Åtgärden kostar mer än förväntat att utföra och därmed spricker budgeten för projektet.
 • Bytet av stammarna är inte särskilt väl planerat och därmed tar arbetet längre tid eller håller en lägre kvalitet.

Så kan dessa olika problem avhjälpas med enkla medel

Det finns med andra ord flera olika typer av hinder och utmaningar som potentiellt sett kan uppstå vid ett stambyte i Stockholm. Men alla dessa problem kan alltså relativt enkelt förebyggas. En första förutsättning som bör finnas på plats för att förebygga dessa problem är att fastighetsägaren och entreprenören får en bättre förståelse för varandra. Om dessa bägge parter kan kommunicera på ett effektivt sätt brukar resten vanligtvis lösa sig ganska självmant.

 

Kommunikationen är också viktig för att planeringen ska fungera smidigt. God planering är också A och O för att säkerställa att arbetet är väl planerat samt att det följer tidplanen och håller budgeten.

 

När det kommer till informationsgivningen till de boende är det viktigt att denna är så omfattande och lättfattlig som krävs. Dessutom är det fördelaktigt om de boende involveras i processen i ett relativt tidigt stadie. Detta för att de personer som önskar ordna med ett tillfälligt boende i samband med att arbetet utförs får möjlighet att göra detta. Det kan också finnas andra förberedelser som behöver göras, såsom att fixa med tillfälliga boenden för eventuella husdjur och liknande.

Du kan använda ditt attefallshus som ett garage

Ett garage kan användas för många olika ändamål, men det viktigaste är såklart att hysa parkerade fordon. Om du inte har ett befintligt sådant kan du med fördel bygga ett attefallshus och använda detta som ett garage. Detta kan du för övrigt även göra om du redan har ett garage på plats men av olika skäl inte har plats för ditt fordon i detta. Läs vidare för att få mer information om denna möjlighet!

Därför kan du vilja skaffa ett garage till ditt fordon

Innan vi går vidare med att upplysa dig om vad du bör tänka på när du använder ett attefallshus som garage kan vi behöva gå igenom grunderna. Vi syftar då på anledningarna till att du kan vilja skaffa ett garage till ditt fordon i första läget. Det finns flera fördelar med att göra detta:

 • Du skyddar ditt dyrköpta fordon genom att erbjuda det tak över “huvudet” (eller huven i det här fallet).
 • Fordonet kommer vara i tryggt förvara när det är parkerat inuti garaget jämfört med ute på gatan.
 • Det är mer bekvämt att kunna parkera bredvid huset än på en allmän parkering.
 • Även din egen säkerhet kan öka genom att du använder garaget istället för andra alternativ.
 • Genom att bygga ett garaget intill ditt hus kan du öka värdet på huset.
 • Du använder bara fordonet under en begränsad tid på dygnet. Därför är det bara logiskt att vilja stuva undan det under resten av tiden.

Att tänka på kring byggandet av ett attefallshus som garage

Det finns förstås flera saker som du bör tänka på när det kommer till byggandet av ett garage. Om du vill uppföra ett attefallshus och använda detta för att parkera bilen i bör du vara medveten om att:

 • Du behöver inte söka bygglov såvida byggnaden uppfyller byggreglerna för attefallare.
 • Byggnaden behöver vara fristående men ändå placeras i närheten av ditt bostadshus.
 • Ytan får vara högst kvadratmeter vilket är fullt tillräckligt för att du ska kunna parkera en normalstor bil på den.
 • Om garaget ska byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter behöver du först få dina grannars tillstånd och medgivande.

En tilltänkt moderator kan ibland avböja att moderera en paneldebatt

En paneldebatt är en strukturerad diskussion om ett specifikt ämne. Diskussionen leds av en moderator och panelen består vanligtvis av ungefär 3-5 experter på ämnet. Dessa diskuterar ämnet och förser åhörarna med värdefulla insikter som förhoppningsvis är värdeskapande och ger dem någonting att tänka på.

Om du ska stå värd för en sådan här diskussion kan det vara bra att veta vilka saker som kan få den tilltänkta ledaren av diskussionen att tacka nej. Därför belyser vi några vanliga skäl till detta nedan!

4 anledningar till att en moderator kan välja att avböja

Det finns flera goda skäl för en moderator att tacka ja till inbjudan att leda en paneldebatt. Men samtidigt finns det även vissa anledningar som kan få den tilltänkta personen att avböja erbjudandet. Till dem hör bland andra dessa anledningar:

 • Avsaknad av tid. Ett av de vanligaste skälen till att man som arrangör av en paneldebatt får ett nej på frågan är avsaknad av tid. Det är sällan så enkelt som att moderatorn helt sonika kan dyka upp och börja moderera debatten. Istället behöver denne vanligtvis få gott om tid på sig att förbereda sig för uppdraget. Så om frågan kommer alltför tätt inpå ökar därför risken för ett nej.
 • Alltför många deltagare. Man brukar säga att det optimala antalet deltagare i en paneldebatt är 3-4 st med fem som ett absolut max. Om antalet är fler än så riskerar diskussionen och debatten att bli ostrukturerad och inte särskilt meningsfull. Därför bör ni försöka minska antalet deltagare om det överskrider fem st. Genom att göra detta ökar ni era möjligheter att få ett jakande svar på förfrågan.
 • Det känns inte helt rätt. En lite mer luddig anledning som ändå är ganska vanlig är att det av något skäl inte riktigt känns rätt. Intuitionen i maggropen kanske helt enkelt säger åt personen att tacka nej till erbjudandet. I vissa fall kan det också finnas mer uppenbara anledningar till att uppdraget inte är det rätta för personen ifråga.
 • Alltför strukturerat event. Struktur är vanligtvis bra och en viss sådan bör finnas. Men i vissa fall kan en paneldebatt vara alltför strukturerad för att fungera på ett optimalt sätt. En sådan ger väldigt lite utrymme för den person som ska leda tillställningen och detta kan därför ligga arrangören i fatet.

Hitta en mäklare med ett lagom mäklararvode i Stockholm

Du befinner dig i en spännande tid om du har en bostad som du ska sälja. Det finns många delar som är inblandade i denna affär och du kanske redan går och finurlar på ett potentiellt slutpris och vad du ska göra med pengarna. Men du bör i sådana fall dra lite grann i handbromsen – än är du inte framme vid visningen och budgivningen. Börja istället med att hitta en lämplig fastighetsmäklare att samarbeta med – en med ett lagom mäklararvode i Stockholm!

Om mäklarbyrån Våningen & Villan

Mäklarbyrån Våningen & Villan grundades 1998 och finns idag representerade i stora delar av vårt avlånga land. Detta är landets 12:e största mäklarkedja om man ser till hur många fastighetsmäklare de har anställda. Dessa är i dagsläget 96 st till antalet och arbetar från 19 olika kontor. Du hittar kontoren i bland annat:

 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Kristianstad
 • Malmö
 • Nyköping
 • Stockholm
 • Trelleborg
 • Växjö.

Till skillnad från många andra mäklarbyråer ligger alltså tonvikten här inte på huvudstaden utan snare på södra Sverige. Framför allt är byrån väldigt väl representerad i Skåne med omnejd. Om du har en bostad i de södra delarna av landet som du vill sälja gör du därför rätt i att kontakta dem. Men som du kan se i listan ovan finns de även i Stockholm, Nyköping och andra städer lite längre norrut i landet.

För ett juste mäklararvode i Stockholm guidas du från start till mål

När du har hittat en lämplig samarbetspartner i form av en mäklare som debiterar ett rimligt mäklararvode i Stockholm är det bara att sätta igång! Det finns mycket att stå i när din bostad ska läggas ut till försäljning. Till exempel behöver du och din fastighetsmäklare gå igenom följande steg:

 • sätta ett rimligt utgångspris
 • ta fram en strategi för försäljningen av bostaden
 • marknadsföra objektet på lämpliga marknadsplatser
 • visa bostaden för spekulanter
 • ta in bud och förhandla med eventuella budgivare.

Först därefter kan du koppla av, men samtidigt kommer din mäklare hjälpa dig att göra grovgörat under processen. Allt detta förutsätter dock att du bor i huvudstaden – kanske ska du istället hitta en bra mäklare till ett rimligt mäklararvode i Göteborg eller i någon annan svensk stad? Men processen ser faktiskt ungefär likadan ut oavsett var objektet ifråga är beläget.

Kontorshotell i Göteborg ökar och bibehåller din produktivitet

Som du säkert redan känner till finns det flera olika kontorshotell i Göteborg. Men varför skulle du vilja hyra in dig på något av dessa, undrar du kanske? Svaret är att det finns många fördelar med att göra detta. Framför allt kan du se till att öka och hålla uppe produktiviteten med en lösning som denna. Här förklarar vi hur!

En delad kontorsyta håller uppe produktiviteten

Såväl mindre som större företag kan gynnas av att nyttja kontorshotellets olika fördelar. Detta gäller bland annat om du vill att enskilda medarbetare, ett team, en avdelning eller en hel verksamhet ska få en lokal att bedriva sin verksamhet från. Även om företaget redan har en egen kontorslokal kan det nämligen finnas många fördelar med att hyra platser i en delad sådan.

Denna lösning gör det nämligen möjligt för såväl dig själv som för ditt företag att helt enkelt fortsätta göra det ni gör bäst. Vi syftar såklart på att tillhandahålla den bästa produkten eller tjänsten till era kunder. Allt detta utan att behöva hantera distraktioner eller störningar som riskerar att hämma produktiviteten.

6 indikatorer på att du bör hyra plats på ett kontorshotell i Göteborg

Ibland kan det vara svårt att svara på huruvida just ditt företag bör hyra plats på ett kontorshotell i Göteborg eller ej. Det finns dock vissa indikatorer som kan ge dig en fingervisning om detta. Några tydliga sådana indikatorer är att:

 • Ditt företag har växt sig större och är i behov av en större kontorslokal.
 • Du vill använda dig av ett team som arbetar på en annan plats.
 • Företaget ska anställa säsongsarbetare eller medarbetare som är projektanställda.
 • Ditt företag ska expandera genom att etablera en närvaro i en ny stad eller iett nytt land.
 • Du jobbar hemifrån idag men vill kunna ta emot dina kunder på ett kontor.
 • Ditt företag har en egen kontorslokal som är under uppbyggnad eller ska renoveras och du behöver därför en tillfällig lokal.

Med ett delat kontorsutrymme behöver du inte oroa dig för att gå miste om intäkter och framsteg i verksamheten i händelse av någon av ovan nämnda situationer. Dessutom finns det även många andra situationer som kan påverka den dagliga verksamheten på ett negativt sätt vilka kan undvikas med en flexibel kontorslokal.

Moderna hemlarm och funktioner

Det har under många år funnits en uppsjö olika hemlarm från diverse olika leverantörer. Dessa har haft olika funktioner och egenskaper, samtidigt som syftet varit detsamma. Nämligen att förebygga inbrott! Ett klassiskt larm i sin rätta bemärkelse innebär ofta en kraftig ljudsignal som påkallar uppmärksamhet och avskräcker tjuven från att göra inbrott i fastigheten. Dagens hemlarm är dock betydligt mer komplexa och kan vara till nytta både vid olyckor och brott.

Hemlarm avbryter inbrottsförsök genom sensorer

Det finns många svaga punkter i en fastighet och man bör inte räkna med att tjuven kommer att välja ytterdörren. Många gånger kan såväl altandörrar som fönster vara smidigare och mindre riskabla att forcera. Använder man hemlarm med större helhetsfunktioner, kommer dessa i allmänhet med sensorer på både fönster, altandörrar och andra svagare punkter.

Vibrationsdetektorer används för att snabbt ertappa skurken och därmed gå vidare i kedjan av åtgärder. Med väktarutryckning och larmoperatörer på plats, kan man påbörja utryckning redan innan boven kommit igenom dörren. Detta minimerar tiden och fler inbrott kan avvärjas. Vill man vara på den säkra sidan kan man komplettera sitt larm med rökgeneratorer som snabbt fyller hela rummet med rök. Detta innebär att man omöjligt kan se och navigera i rummet.

Kontinuerlig säkerhet

Som husägare känner de flesta till riskerna med vattenläckage eller eld. Genom att inkludera vattendetektorer och brandvarnare i sitt hemlarm kan man på ett smidigt sätt ha ett passivt öga även på dessa risker. Skulle vatten börja droppa under maskiner eller pannor, kan man få reda på detta innan fukten orsakat några större problem. Detsamma gäller om eld skulle äventyra byggnaden. Med snabba operatörer och effektiv övervakning, kan man snabbt hantera eventuella problem.

För att ha en bra inomhusmiljö kan man dessutom titta på möjligheten till klimatövervakning. Dagens utrustning kan undersöka luftfuktighet och säkerställa att inga avvikelser glöms bort eller döljer sig. För den som vill måna om att fastigheten inte riskerar några skador eller negativa följer efter ev. Olyckor, kan detta vara ett effektivt sätt.

Dagens hemlarm är långt mycket mer än bara ett inbrottslarm vid dörren. Naturligtvis finns dock en rad åtgärder man kan göra för att ytterligare ta hand om säkerheten därhemma. Kanske är en bättre dörr, fönsterlås eller strålkastare någonting man skall ta med i beräkningarna när man ändå förbättrar säkerheten.

Så kommer du igång att arbeta som stafettläkare i Norge

Om du drömmer om att själv kunna få styra över din arbetstid eller vill utvecklas i din yrkesroll kan stafettläkare vara något för dig. Om du dessutom tycker att det är viktigare med kliniskt arbete och patientkontakt än administration och pappersarbete så passar det dig utmärkt. Genom att vara anställd via ett bemanningsföretag kan du även arbeta som stafettläkare i Norge och inte bara i Sverige.

Att arbeta som stafettläkare i vårt grannland är inte särskilt krångligare än att arbeta som läkare här i Sverige. Om du är anställd av ett bemanningsföretag kommer de att leda dig och vara med dig genom hela processen. Det avser från det att du anmäler ditt intresse till att du slutfört ditt specifika uppdrag i väntan på fler.

Bra fördelar med att arbeta som stafettläkare i Norge

Att arbeta som stafettläkare i Norge har flera goda fördelar. Detta om man jämför med att vara mer traditionellt anställd på ett sjukhus, i en region eller hos en privat vårdgivare. Detta gäller såklart även i Sverige men också i Norge för den delen. Fördelarna är bland annat att du:

 • Har stor flexibilitet och frihet kring arbetsort, arbetstider och uppdragets längd. Du kan själv välja vilket uppdrag som passar dig bäst i form av arbetstider, vart du vill arbeta i landet och hur länge uppdraget ska pågå.
 • Får uppskattning för ditt arbete. När du arbetar som stafettläkare kommer du att få uppskattning hos din uppdragsgivare. Detta eftersom du kommer in och hjälper till i verksamheten, ibland i akuta situationer med stor personalbrist. Eftersom du också arbetar mer kliniskt kommer du också säkerligen känna stor uppskattning från de patienter som du träffar.
 • Får en konkurrenskraftig lön. När du arbetar som stafettläkare i Norge får du en bra och konkurrenskraftig lön som värdesätter din kompetens. Dessutom har du möjlighet att teckna både pensionssparande och sjukförsäkring.
 • En möjlighet till att få vidareutbildning och kompetensutveckling. Som inom alla yrken är det alltid viktigt med att kunna utvecklas. Genom bemanningsföretaget kommer du att kunna få möjlighet till professionell vidareutbildning. Detta kommer i sin tur kunna bygga på ditt CV och göra dig ännu mer attraktiv på arbetsmarknaden.