Om

”För ett starkare företagsklimat”

Det finns många aktörer som arbetar för ett bättre och starkare företagsklimat. I spetsen går Svenskt Näringsliv och andra stora branschorganisationer. På kommunalnivå finns både politiker som brinner för näringslivet samt företagare som via olika intresseorganisationer vill påverka det lokala näringslivets möjlighet att växa. Vi är en del av denna utveckling. Vi står bakom de flesta initiativ som kan underlätta för företag att etablera, växa och skapa arbetstillfällen. Att arbeta är nyckeln till den personliga ekonomin men även till samhällsekonomin i stort. Vi vill vara med och skapa jobb.

”Berra”

Jag har drivit eget företag inom organisation och ledarskap sedan 2001. Personligen tycker jag att företagande framförallt handlar om att ta vara på idéer. Det är allt för många idéer som försvinner i svenska administrationen eller som inte får blomma ut på grund av brist av utbildning. Vi kan bättre och det är vad jag kommer blogga om.

”Mia”

Som karriärscoach möter jag varje vecka personer som vill lyfta sitt företag till nästa nivå. Det är dags att ta ett steg till för att kunna expandera, utveckla eller omorganisera. Jag är med i processen men ser även vissa problem som lätt skulle kunna skapa ett bättre företagsklimat.

Välkommen!