Många väljer att utöka sina lån hos Brixo

Många börjar med att låna 5 000 kronor av Brixo, men med tiden ökar storleken på sitt lån till 10 000 kronor. Detta skulle potentiellt sett kunna vara en oroande trend, då det kan indikera på ekonomiska svårigheter för låntagarna. Men i detta fall tror vi snarare att det handlar om att man inte riktigt har tänkt igenom sitt behov på förhand.

Ett vanligt misstag är nämligen att man som låntagare väljer att ansöka om ett alltför lågt initial belopp. Detta leder i många fall till att man senare känner sig nödgad att antingen utöka det befintliga lånet eller att ansöka om ytterligare ett lån. Därför är det viktigt att du noggrant tänker igenom det hela innan du skickar in din låneansökan. Å andra sidan erbjuder Brixo så pass flexibla lån att du enkelt kan utöka det efter behov.

Via Brixo kan du ta mindre lån på upp till 50 000 kr

Brixo är en långivare som erbjuder mindre lån på upp till 50 000 kronor. Många svenskar har lånat pengar via Brixo för att täcka oväntade utgifter eller för att klara av tillfälliga ekonomiska svårigheter. Det är alltså inte ovanligt att en låntagare börjar med en mindre summa och sedan ökar storleken på lånet när behoven växer. Men när det gäller lån är det viktigt att tänka på de ekonomiska konsekvenserna av att ta ut större lån.

Det är för övrigt alltid klokt att noga överväga ditt behov av att låna pengar innan du ansöker om ett lån. Genom att göra detta kan du enklare undvika att ta på dig en större skuld än du kan hantera. Samtidigt minskar också risken för ekonomiska problem i form av en skuldspiral. Läs vidare för att få tips på hur du bör tänka!

Tänk på detta innan du ansöker om ett lån

Mot bakgrund av ovanstående är det viktigt att du tänker på att du:

 • Innan du ansöker om ett lån noga bör analysera din nuvarande ekonomiska situation, inklusive din inkomst, utgifter och befintliga skulder.
 • Genom att låna för lite pengar initialt kan utsätta dig själv för vissa risker.
 • Noga bör överväga dina behov och din ekonomiska situation innan du ansöker om ett lån. Detta för att du ska kunna hitta ett lämplig lånebelopp som passar dina behov och din betalningsförmåga.

Hos www.teknikhallen.se hittar du mängder av mobiltillbehör

Mobiltillbehör är något av ett måste för många mobilanvändare. De olika tillbehören kan nämligen användas för en rad olika syften. Till exempel kan du använda dessa för att förbättra din mobiltelefon och dess funktionalitet samt för att få en bättre användarupplevelse. Eller så kan du använda mobiltillbehör som skyddar din smartphone och säkerställer att denna kära ägodel inte kommer till skada. På www.teknikhallen.se hittar du alla möjliga sorters tillbehör till din mobil för olika syften.

Tänk på detta när du shoppar mobiltillbehör hos www.teknikhallen.se

När du kollar runt på www.teknikhallen.se och botaniserar bland alla mobiltillbehör i deras utbud är det lätt hänt att du blir rådvill. Därför kan du vilja få lite tips på hur du kan sålla agnarna från vetet och få fram ett urval av de allra bästa tillbehören till din mobiltelefon. Detta kan du göra genom att fokusera mer på faktorer som dessa:

 • Kompatibilitet. Det allra första som du bör säkerställa är att de olika mobiltillbehören faktiskt är kompatibla med din mobiltelefon. Det är nämligen långt ifrån alla tillbehör som funkar bra tillsammans med precis alla modeller av smartphones på marknaden. Därför bör du kontrollera specifikationerna hos de olika tillbehören och matcha dessa mot din mobiltelefons specifikationer. När du handlar via www.teknikhallen.se kan du dock enkelt avgöra kompabiliteten genom att välja din mobiltelefon och bara se de tillbehör som passar denna.
 • Pris. Priset är förstås en viktig faktor som många kikar efter när de ska köpa mobiltillbehör. Men det är samtidigt viktigt att inte bara stirra sig blind på priset utan att snarare kolla på prisvärdheten. För även om det kan vara lockande att köpa det allra billigaste tillbehöret är det inte säkert att detta är det bästa. Det lönar sig ofta att lägga några kronor extra på att köpa en premiumprodukt istället för att välja en budgetvariant.
 • Funktioner. När du shoppar mobiltillbehör bör du även ta hänsyn till de funktioner som är viktiga för dig. Om du till exempel kikar på ett skal till mobilen kanske du vill ha ett sådant med inbyggt skärmskydd. Eller så kanske du vill köpa en laddare som kan ladda din mobiltelefon extra fort. Därför är även detta en viktig faktor att ta hänsyn till.

Lukrativt att sälja silver när silverpriset står högt

Silvret är en råvara och ett tillgångsslag som generellt sett anses vara en bra investering. Detta alldeles oavsett när i tiden du gör investeringen, för det brukar behålla sitt värde relativt väl över tid. Det finns dock vissa tillfällen då efterfrågan på råvaran är större än normalt och priset därmed förhållandevis högt. Då kan det vara ett bra läge att sälja silver i form av tackor, mynt, smycken etc.

Värt att hålla koll på trenderna när du överväger att sälja silver

Funderar du på att sälja silver i någon fysisk form? Då kan det vara värt att hålla koll på de trender som gäller för pris och efterfrågan på denna råvara. När priset är högre än vanligt kan det vara ett bra läge att sälja, även om det inte nödvändigtvis behöver vara detta. Samtidigt kan du ofta tjäna en liten hacka på att istället köpa denna råvara när priset på den är lite lägre än normalt.

Det handlar med andra ord om att försöka köpa relativt billigt och sedan sälja lite dyrare. Om du lyckas med denna bedrift kan du ofta tjäna en slant på affären.

Ha i åtanke när du köpte silvret när du ska göra en affär

När du ska göra en affär i form av att sälja silvret vill du helst göra en vinst. Därför bör du ha i åtanke när du faktiskt köpte silvret – på så vis kan du räkna ut vilken marginal du får på affären.

Ponera till exempel att:

 • Om du har köpt billigt kan du tjäna en slant. Du köpte föremålen någon gång under 2019 till ett förhållandevis lågt pris. Då kan du sannolikt göra en liten vinst om du säljer dem idag då guldpriset nu är högre.
 • Var inköpspriset högre riskerar du att göra en mindre förlust. Om du istället köpte föremålen under 2021 var priset på dessa troligtvis betydligt högre. Då kanske du till och med gör en mindre förlust vid en eventuell försäljning idag.

Därför bör du kika på ditt inköpspris på föremålen ifråga och analysera huruvida det vore en bra affär att sälja.

Vanliga problem vid ett stambyte i Stockholm kan förebyggas

Bor du i ett fastighet där det för tillfället planeras för fullt inför ett stambyte I Stockholm? Om så är fallet finns det flera komplicerade frågor av teknisk art som din fastighetsägare behöver ta tag i samt ta ställning till. Fastighetsägaren behöver bland annat besluta sig för huruvida ett konventionellt stambyte eller en infodring (relining) ska göras. Dessutom finns det vissa problem som oftare än andra uppstår men som ganska enkelt kan förebyggas.

Dessa är de vanligaste problemen vid ett stambyte i Stockholm

Det finns vissa problem som uppstår oftare än andra i samband med ett stambyte i Stockholm. Till dessa hör hinder och utmaningar såsom att:

 

 • Fastighetsägaren (kunden) och entreprenören (leverantören) förstår inte riktigt varandra.
 • De boende i fastigheten är inte bekanta med de begrepp som används för att beskriva det planerade arbetet.
 • Informationen till de boende i fastigheten är bristfällig.
 • Arbetet tar längre tid än beräknat att utföra och den fastlagda tidtabellen spricker.
 • Åtgärden kostar mer än förväntat att utföra och därmed spricker budgeten för projektet.
 • Bytet av stammarna är inte särskilt väl planerat och därmed tar arbetet längre tid eller håller en lägre kvalitet.

Så kan dessa olika problem avhjälpas med enkla medel

Det finns med andra ord flera olika typer av hinder och utmaningar som potentiellt sett kan uppstå vid ett stambyte i Stockholm. Men alla dessa problem kan alltså relativt enkelt förebyggas. En första förutsättning som bör finnas på plats för att förebygga dessa problem är att fastighetsägaren och entreprenören får en bättre förståelse för varandra. Om dessa bägge parter kan kommunicera på ett effektivt sätt brukar resten vanligtvis lösa sig ganska självmant.

 

Kommunikationen är också viktig för att planeringen ska fungera smidigt. God planering är också A och O för att säkerställa att arbetet är väl planerat samt att det följer tidplanen och håller budgeten.

 

När det kommer till informationsgivningen till de boende är det viktigt att denna är så omfattande och lättfattlig som krävs. Dessutom är det fördelaktigt om de boende involveras i processen i ett relativt tidigt stadie. Detta för att de personer som önskar ordna med ett tillfälligt boende i samband med att arbetet utförs får möjlighet att göra detta. Det kan också finnas andra förberedelser som behöver göras, såsom att fixa med tillfälliga boenden för eventuella husdjur och liknande.

Du kan använda ditt attefallshus som ett garage

Ett garage kan användas för många olika ändamål, men det viktigaste är såklart att hysa parkerade fordon. Om du inte har ett befintligt sådant kan du med fördel bygga ett attefallshus och använda detta som ett garage. Detta kan du för övrigt även göra om du redan har ett garage på plats men av olika skäl inte har plats för ditt fordon i detta. Läs vidare för att få mer information om denna möjlighet!

Därför kan du vilja skaffa ett garage till ditt fordon

Innan vi går vidare med att upplysa dig om vad du bör tänka på när du använder ett attefallshus som garage kan vi behöva gå igenom grunderna. Vi syftar då på anledningarna till att du kan vilja skaffa ett garage till ditt fordon i första läget. Det finns flera fördelar med att göra detta:

 • Du skyddar ditt dyrköpta fordon genom att erbjuda det tak över “huvudet” (eller huven i det här fallet).
 • Fordonet kommer vara i tryggt förvara när det är parkerat inuti garaget jämfört med ute på gatan.
 • Det är mer bekvämt att kunna parkera bredvid huset än på en allmän parkering.
 • Även din egen säkerhet kan öka genom att du använder garaget istället för andra alternativ.
 • Genom att bygga ett garaget intill ditt hus kan du öka värdet på huset.
 • Du använder bara fordonet under en begränsad tid på dygnet. Därför är det bara logiskt att vilja stuva undan det under resten av tiden.

Att tänka på kring byggandet av ett attefallshus som garage

Det finns förstås flera saker som du bör tänka på när det kommer till byggandet av ett garage. Om du vill uppföra ett attefallshus och använda detta för att parkera bilen i bör du vara medveten om att:

 • Du behöver inte söka bygglov såvida byggnaden uppfyller byggreglerna för attefallare.
 • Byggnaden behöver vara fristående men ändå placeras i närheten av ditt bostadshus.
 • Ytan får vara högst kvadratmeter vilket är fullt tillräckligt för att du ska kunna parkera en normalstor bil på den.
 • Om garaget ska byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter behöver du först få dina grannars tillstånd och medgivande.