Du kan använda ditt attefallshus som ett garage

Ett garage kan användas för många olika ändamål, men det viktigaste är såklart att hysa parkerade fordon. Om du inte har ett befintligt sådant kan du med fördel bygga ett attefallshus och använda detta som ett garage. Detta kan du för övrigt även göra om du redan har ett garage på plats men av olika skäl inte har plats för ditt fordon i detta. Läs vidare för att få mer information om denna möjlighet!

Därför kan du vilja skaffa ett garage till ditt fordon

Innan vi går vidare med att upplysa dig om vad du bör tänka på när du använder ett attefallshus som garage kan vi behöva gå igenom grunderna. Vi syftar då på anledningarna till att du kan vilja skaffa ett garage till ditt fordon i första läget. Det finns flera fördelar med att göra detta:

  • Du skyddar ditt dyrköpta fordon genom att erbjuda det tak över “huvudet” (eller huven i det här fallet).
  • Fordonet kommer vara i tryggt förvara när det är parkerat inuti garaget jämfört med ute på gatan.
  • Det är mer bekvämt att kunna parkera bredvid huset än på en allmän parkering.
  • Även din egen säkerhet kan öka genom att du använder garaget istället för andra alternativ.
  • Genom att bygga ett garaget intill ditt hus kan du öka värdet på huset.
  • Du använder bara fordonet under en begränsad tid på dygnet. Därför är det bara logiskt att vilja stuva undan det under resten av tiden.

Att tänka på kring byggandet av ett attefallshus som garage

Det finns förstås flera saker som du bör tänka på när det kommer till byggandet av ett garage. Om du vill uppföra ett attefallshus och använda detta för att parkera bilen i bör du vara medveten om att:

  • Du behöver inte söka bygglov såvida byggnaden uppfyller byggreglerna för attefallare.
  • Byggnaden behöver vara fristående men ändå placeras i närheten av ditt bostadshus.
  • Ytan får vara högst kvadratmeter vilket är fullt tillräckligt för att du ska kunna parkera en normalstor bil på den.
  • Om garaget ska byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter behöver du först få dina grannars tillstånd och medgivande.