En tilltänkt moderator kan ibland avböja att moderera en paneldebatt

En paneldebatt är en strukturerad diskussion om ett specifikt ämne. Diskussionen leds av en moderator och panelen består vanligtvis av ungefär 3-5 experter på ämnet. Dessa diskuterar ämnet och förser åhörarna med värdefulla insikter som förhoppningsvis är värdeskapande och ger dem någonting att tänka på.

Om du ska stå värd för en sådan här diskussion kan det vara bra att veta vilka saker som kan få den tilltänkta ledaren av diskussionen att tacka nej. Därför belyser vi några vanliga skäl till detta nedan!

4 anledningar till att en moderator kan välja att avböja

Det finns flera goda skäl för en moderator att tacka ja till inbjudan att leda en paneldebatt. Men samtidigt finns det även vissa anledningar som kan få den tilltänkta personen att avböja erbjudandet. Till dem hör bland andra dessa anledningar:

  • Avsaknad av tid. Ett av de vanligaste skälen till att man som arrangör av en paneldebatt får ett nej på frågan är avsaknad av tid. Det är sällan så enkelt som att moderatorn helt sonika kan dyka upp och börja moderera debatten. Istället behöver denne vanligtvis få gott om tid på sig att förbereda sig för uppdraget. Så om frågan kommer alltför tätt inpå ökar därför risken för ett nej.
  • Alltför många deltagare. Man brukar säga att det optimala antalet deltagare i en paneldebatt är 3-4 st med fem som ett absolut max. Om antalet är fler än så riskerar diskussionen och debatten att bli ostrukturerad och inte särskilt meningsfull. Därför bör ni försöka minska antalet deltagare om det överskrider fem st. Genom att göra detta ökar ni era möjligheter att få ett jakande svar på förfrågan.
  • Det känns inte helt rätt. En lite mer luddig anledning som ändå är ganska vanlig är att det av något skäl inte riktigt känns rätt. Intuitionen i maggropen kanske helt enkelt säger åt personen att tacka nej till erbjudandet. I vissa fall kan det också finnas mer uppenbara anledningar till att uppdraget inte är det rätta för personen ifråga.
  • Alltför strukturerat event. Struktur är vanligtvis bra och en viss sådan bör finnas. Men i vissa fall kan en paneldebatt vara alltför strukturerad för att fungera på ett optimalt sätt. En sådan ger väldigt lite utrymme för den person som ska leda tillställningen och detta kan därför ligga arrangören i fatet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *