Moderna hemlarm och funktioner

Det har under många år funnits en uppsjö olika hemlarm från diverse olika leverantörer. Dessa har haft olika funktioner och egenskaper, samtidigt som syftet varit detsamma. Nämligen att förebygga inbrott! Ett klassiskt larm i sin rätta bemärkelse innebär ofta en kraftig ljudsignal som påkallar uppmärksamhet och avskräcker tjuven från att göra inbrott i fastigheten. Dagens hemlarm är dock betydligt mer komplexa och kan vara till nytta både vid olyckor och brott.

Hemlarm avbryter inbrottsförsök genom sensorer

Det finns många svaga punkter i en fastighet och man bör inte räkna med att tjuven kommer att välja ytterdörren. Många gånger kan såväl altandörrar som fönster vara smidigare och mindre riskabla att forcera. Använder man hemlarm med större helhetsfunktioner, kommer dessa i allmänhet med sensorer på både fönster, altandörrar och andra svagare punkter.

Vibrationsdetektorer används för att snabbt ertappa skurken och därmed gå vidare i kedjan av åtgärder. Med väktarutryckning och larmoperatörer på plats, kan man påbörja utryckning redan innan boven kommit igenom dörren. Detta minimerar tiden och fler inbrott kan avvärjas. Vill man vara på den säkra sidan kan man komplettera sitt larm med rökgeneratorer som snabbt fyller hela rummet med rök. Detta innebär att man omöjligt kan se och navigera i rummet.

Kontinuerlig säkerhet

Som husägare känner de flesta till riskerna med vattenläckage eller eld. Genom att inkludera vattendetektorer och brandvarnare i sitt hemlarm kan man på ett smidigt sätt ha ett passivt öga även på dessa risker. Skulle vatten börja droppa under maskiner eller pannor, kan man få reda på detta innan fukten orsakat några större problem. Detsamma gäller om eld skulle äventyra byggnaden. Med snabba operatörer och effektiv övervakning, kan man snabbt hantera eventuella problem.

För att ha en bra inomhusmiljö kan man dessutom titta på möjligheten till klimatövervakning. Dagens utrustning kan undersöka luftfuktighet och säkerställa att inga avvikelser glöms bort eller döljer sig. För den som vill måna om att fastigheten inte riskerar några skador eller negativa följer efter ev. Olyckor, kan detta vara ett effektivt sätt.

Dagens hemlarm är långt mycket mer än bara ett inbrottslarm vid dörren. Naturligtvis finns dock en rad åtgärder man kan göra för att ytterligare ta hand om säkerheten därhemma. Kanske är en bättre dörr, fönsterlås eller strålkastare någonting man skall ta med i beräkningarna när man ändå förbättrar säkerheten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *